Stavebniny Kropiľák / Sabinov

Nahrávam ...

Riedidlá do priemyselných náterových hmôt

Zmes organických rozpúšťadiel (s nízkou teplotou varu hydrogenovaný benzín a xylén)
Riedenie syntetických náterových hmôt na vzduchu schnúcich TELKYD a TELKYDUR, nanášaných striekaním
Xylen – zmes izomeru
Riedenie syntetických náterových hmôt na vzduchu schnúcich TELKYD a TELKYDUR, určených na nanášanie striekaním, štetcom alebo máčaním
Zmes organických rozpúšťadiel (s nízkou teplotou varu hydrogenovaný benzín a xylén)
Riedenie syntetických náterových hmôt na vzduchu schnúcich TELKYD a TELKYDUR, určených na nanášanie štetcom, valčekom alebo máčaním
Zmes org. rozpúšťadiel (xylén, butylacetát, 2-butoxyetanol, bután-1-ol)
Riedenie dvojzložkových epoxidových náterových hmôt TELPOX
Zmes organických rozpúšťadiel (metoxy acetoxy propán a xylén)
Riedenie dvojzložkových polyuretánových náterových hmôt TELPUR
Zmes organických rozpúšťadiel (metoxy acetoxy propán a xylén)
Riedenie dvojzložkových polyuretánových náterových hmôt TELPUR
Zmes organických rozpúšťadiel (xylén a uhľovodíky C9, aromatické)
Riedenie syntetických na vzduchu schnúcich a dvojzložkových polyuretánových náterových hmôt (TELKYD a TELPUR), pre pomalšie zasychanie náterovej hmoty

Séria: Kovy
Dodávateľ: BAL

Informácie k nákupu

Naša stránka je len katalóg, všetko čo Vás zaujíma si môžte vložiť do košíka a my Vám k tomu obratom zašleme cenovú ponuku a dostupnosť.